Organizace dne

Prokopáček je otevřen od pondělí do pátku. Ranní sraz je na Smíchovském nádraží vždy v 8.30 hod. přímo na nástupišti (odkud odjíždíme vláčkem směr Beroun, který odjíždí v 8:46 hod.), návrat je v cca 16.41 hod. opět na nástupišti Smíchovského nádraží. Máte možnost, individuálně se domluvit na dovozu dětí přímo do Hlubočep na vlakovou zastávku případně k zázemí, to je možné i v případě vyzvednutí. Filozofií Lesního dětského klubu Prokopáček je setrvávat s dětmi co nejvíce ve volné přírodě. Za extrémně špatného počasí a v době poledního klidu je k dispozici klubovna v nebytových prostorách bývalé nádražní budovy Praha - Hlubočepy. V průběhu dne se vystřídají různé aktivity. Ty se snažíme zařazovat vyváženě tak, aby se děti plně soustředily na každou z nich. Jednotlivé části programu se běžně přizpůsobují ročnímu období, aktuálnímu počasí, nadcházejícím svátkům (Vánoce, Velikonoce) a podobně. Výjimkou také nejsou půldenní či celodenní výlety do přírody, zájmových center, divadel či podobné události. O těchto výletech budou rodiče informováni vždy v dostatečném předstihu.

Stravování v současné době zajišťují průvodci a dvě maminky našich Prokopáčků (DĚKUJEME) s ohledem na diety dětí, cena dětského oběda je 40,-Kč. Obědy platí rodiče vždy hotově na začátku měsíce. Svačiny si zajišťuje každý rodič dle vlastního uvážení a potřeb dítěte. Pitný režim ve školce je zajištěn - k dispozici je pitná voda, v zimě teplý dětský čaj - neslazený. Na ven mají děti pití své, které je dle potřeby doplněno.

Odjezd a příjezd vlaku se může změnit podle jízdního řádu, eventuálně podle změny v dopravě.