Tomáš

"Narodil jsem se v Jihlavě, kam dodnes pravidelně jezdím. Po studiu na učilišti (Elektrikář) a střední škole (Podnikatelství malých firem) mé kroky vedly do Brna za studiem Estetiky. Postupem času se mé bádání začalo profilovat především na krásu přírody jako zdroje estetického (a z toho plynoucího etického) postoje ke světu. 
Diplomovou prací na téma Estetika přírody jsem završil své magisterské studium Učitelství estetické výchovy pro střední školy. 
Po studiu jsem v Brně otevřel zdravou výživu Selanka a rok jí vedl. 
V průběhu studií a podnikání mou kratochvílí bylo (a stále je) silné hudební vyžití. Nejsilnější stopu zanechává projekt Neuvěřitelno, se kterým hudebně doprovázíme němé filmy. 
Účastnil jsem se táborů pro postižené děti a kurzu první pomoci pro děti. 
Mám silné ekologické cítění (akcelerované návštěvou Indie), a také proto v Lesním klubu Prokopáček nacházím smysluplnost a sebenaplnění."