Eliška

 
Jmenuji se Eliška Vrbová. Minulý rok jsem dostudovala intermedia na Akademii výtvarných umění. Už na škole jsem chtěla úžasný svět umění propojit s neméně úžasným světem dětí, takže jsem absolvovala i pedagogický kurz. Mé první zkušenosti zkušenosti s prací s dětmi však sahají mnohem dále do minulosti, od roku 2000 jsem po čtyři roky vedla skupinku dětí v oddíle Woodcraft, později jsem působila jako dobrovolník například v azylovém domě Klokánek či Asistenci, o.s.. Při studiích jsem pak vedla několik kroužků pro děti (KC Zahrada, ZŠ Rychnovská, ZŠ Smolkova), workshopů (galerie Lidice, karlínské Spektrum) a výtvarných příměstských táborů, poslední dva roky i zde v Prokopáčku:-) Protože je mi koncept lesních školek blízký a velmi se mi tu zalíbilo, jsem moc ráda, že se od září budu moci na chodu Prokopáčku podílet i jako občasný průvodce. V současnosti učím také výtvarné kroužky v DDM Slezská (v několika skupinách děti od 4 do 15 let), a donedávna jsem pracovala s dětmi od 2 do 6 let v Dětském studiu Žofka. Baví mě se stále vzdělávat a čerpat nové podněty, nejen o konkrétních činnostech s dětmi, ale i o filosofii přístupu a vzájemného vztahu. Ráda tvořím (kresba, malba, objekt, koláž, fotografie, video), cestuji a putuji a zajímám se o umění, kulturu, historii, antropologii, industriální památky, životní prostředí a spoustu dalších věcí.