OBČASNÍČEK:

CO JSME ZAŽILI A CO NÁS ČEKÁ

 

Užíváme MÍZY z BŘÍZY

   Ve třetím březnovém týdnu jsme objevili, že do stromů kolem nás se vlévá život a že je na čase vytáhnout nebozízky a vydat se na výzkumnou výpravu za stromovou vodou. Rozhodli jsme se, že bychom rádi vyzkoušeli načerpat mízu z javoru a břízy. Vydali jsme se na průzkumnou výpravu na louku, kde jsme podle listů na zemi určili, který ze stromů je javor. Bříza už byla o něco snazší. Pohladili jsme strom po kůře a poděkovali mu, že nám propůjčí něco ze své síly a provedli výzkumný vrt. S napětím jsme očekávali, zda se vynoří blahodárná sladká míza. Jaké bylo naše překvapení, když ze stromu začala tryskat proudem sladká voda. Jestli z javoru tryskala, tak z břízy potom přímo proudila. Všichni jsme ochutnali jaká je míza z břízy dobrota. Děti si vyzkoušelli jakou sílu nám jaro přináší do těla, za pomoci her s klacky a kameny. Také jsme se vydali prozkoumat jak vypadá po zimě naše zahrádka a započali první stavební práce na našem záhonku, oprášili jsme po zimně zahradní nástroje a vyzbrojeni motyčkami, lopatkami a hrabičkami jsme zjistili kolik žížal se ukrývá pod povrchem půdy. Ve čtvrtek jsme se vydali na celodenní výpravu z Holyně zpět do Hlubočep a po cestě objevily množství barevných květů a klíčících rostlin. Na konci týdne si děti vyseli několik semínek do květináčků a už se moc těšíme, až osijeme celou zahrádku. 

 

Týden na téma VODA

Pomalu nám skončila zima a kolem nás se všude vynořila voda, která byla po dobu zimních měsíců proměněná v led a sníh. Rozhodli jsme se s dětmi v prvním březnovém týdnu prozkoumat jakou vodu můžeme potkat ve svém okolí a co v ní můžeme objevit, či jak si s ní můžeme pohrát. Zjistili jsme, že nejenom ryby jsou obyvateli vodní říše, ale také kačenky jsou živočichové, kteří k vodě neodmyslitelně patří. Spolu s dětmi jsme objevili, že v našem bezprostředním okolí můžeme najít potok, potůček, louže, jezírko a studánku. Vzpomněli jsme si, že nedaleko teče veliká řeka jménem Vltava a ta že teče do moře. Vzpoměli jsme si i na veliký oceán a snažili si představit jak moc je ohromný. Při zkoumání jsme narazili na velkou hromadu kůry, kterou nechali na louce dřevorubci a tak jsme si z ní společně vyřezali několik lodiček, které jsme pustili po vlnách potůčku. Vodou z jezírka jsme probudili k životu vodové barvy a na papírech vznikl nejeden vodní živočich. Také jsme objevili několik prázdných ulit a vyrobili jim výletní lodičku na provázku, kterou se plavili po březích našeho jezírka. Přemýšleli jsme, odkud se všechna ta voda bere a napadlo nás hned několik možností, nejčastější možnost byla ze země a hned za ní z deště. Také jsme si zahráli několik pohybových her na téma vodní říše, děti si vyzkoušeli jaké to je proměnit se například na vlnky tekoucí po potoce. 

 

Týden na téma MASOPUST

V posledním únorovém týdnu jsme se věnovali nadcházejícímu masopustnímu období. Povídali jsme si o tom proč se slaví svátek masopustu a o různých tradicích, které se na tento svátek dodržují. Naučili jsme se s dětmi básničku o maškarách a sami si zkusili vyrobit nějaké bláznivé masky. Ve čtvrtek jsme si udělali malou masopustní oslavu a společné s rodiči jsme jako průvod za zvuku několika hudebních nástrojů prošli Prokopským údolím. Na závěr průvodu jsme si s dětmi udělali malou hostinu. V pátek po oslavé masopustu se zvedl ohromný vítr a tak jsme se rozhodli, že půjdem ještě teď na jaře ozkoušet jak nám létá náš drak. Létal krásně vysoko a naše nadšení nebralo konce. Až náhle se zvedl vítr v protisměru a drak skončil na stromě. Naštěstí se nám ho odtamtud podařilo vysvobodit a vše šťastně dopadlo.

 

Týden na téma PROBOUZÍ SE STROMY A MY S NIMY

Jelikož je únor měsícem očekávání konce zimy a počátků jara, probudil druhý únorový týden spolu se zdvihajícími se teplotami nadějné očekávání i v nás. Sněhu začalo ubývat a najednou se nám lépe běhalo a skákalo. Kolem nás se začaly objevovat první pupeny na stromech a ve vzduchu jsme ucítili skoro zapomenutou vůni jara. Začali jsme s dětmi objevovat tvary, které můžeme ve větvích stromů najít a zjistili, že s menší úpravou za pomoci pily, nože a provázku mohu vzniknout veselí stromoví skřítkové. Vzpomínali jsme na jména některých skřítků a stromů, ve kterých žijí. Nejoblíbenější byl samozřejmě skřítek Javůrek a jeho paní Javůrková. A stejně jako se budí stromy po zimním spánku, začali jsme i my probouzet svá po zimě spící těla. Proskákali jsme louku jako žáby a jiná zvířátka, skutáleli se jako sudy z vrcholu nejvyššího kopečku v okolí, zahráli si kočkovanou a zkusili jak si hrát a přitom neublížit. Děti také napadlo, že můžeme zjistit jak jsou stromy veliké a největší strom, který se jmenoval "jírovec" museli obejmout skoro všechny děti. Objevovali jsme jaké záhadné vlastnosti má smrková pryskyřice a jaká kouzla se s ní dají provádět. Na závěr týdne děti vymýšlely krátké básničky na téma les: "Les já znám, les mám rád, chodím po větvích a po šiškách."; "Tam na konci lesa stál strom, nebyly tam princezny a nebyly tam kameny, tam u toho stromu byly princezny."

Týden na téma OD KRMÍTKA KE KRMELCI

Druhý lednový týden nám přinesl mráz a velkou spoustu sněhu. Děti vymýšlely jak bychom mohli pomoci zvířátkům kolem nás a kromě nápadů, postavit jim hřejivé domečky, vymyslely, že bychom měli pomoci ptáčkům, pro které je v tomto období velmi obtížné sehnat si potravu. Vydali jsme se proto na naši zahrádku, kde na stromečku visí krmítko. Jaké bylo naše překvapení, když klíček nešel vůbec zasunout do zámku a zahrádka zůstávala zamčená. Nakonec nám pomohl náš horký čajík, který obměkčil ledový zámek a propustil nás na zahrádku.:-) Kromě útrap, které toto období přináší, jsme si ale nejvíce užili také radosti se sněhem spojené a vytáhli jsme na kopec boby a kluzáky. Radost z jízdy byla převeliká a nakonec i ti, kteří se zpočátku báli přemohlo všeobecné nadšení. Promočení a promrzlí jsme se potom zahřáli u řezání pilkou a přípravou dřeva nejen na oheň. Za praskání větví v kamnech se nám potom příjemně usínalo, takřka zimním spánkem.

Týden na téma PUTUJEME ZA HVĚZDOU

První lednový týden jsme si s dětmi zahráli na dávné tři krále, kteří putovali do dalekého Betléma, pouze za znamením hvězdy. Vyrobili jsme si královské koruny a s nimi se vydali na náročné putování za "jesličkami". Představili jsme si, co to vlastně "jesličky" jsou. Takové malé jesličky jsme objevili u koziček a oveček. Do čerstvě napadaného sněhu, jsme si vyšlapávali symbol hvězdy, který nás v našem putování vedl. Po cestě nám nabídla přístřeší stará lípa a na chvíli nás ukryla před nepřízní počasí. Také jsme se rozhodli, že si postavíme královské sněhuláky: Krále a Královnu. Z velké dálky k nám také zavanuli vůně orientálního koření a procvičili jsme si své čichové smysly. Poznali jsme je skoro všechny. Celým týdnem se nám nesla písnička o třech králích, kterou jsme všichni zpívali s velkým nadšením.Týden utekl jako voda a my se už s dětmi opět těšíme na nějaké další putování.

Týden na téma ZAMYKÁME VODU

Třetí listopadový týden jsme se s dětmi vydali do čarovného vodního světa. Počasí nám přálo a už v pondělí jsme měli možnost pozorovat uzamykající se kaluže pod ledovou slupku. Přemýšleli jsme jak na tom asi jsou malé potůčky v lese a zašli se na ně podívat. Jaké to bylo překvapení, když místo některých tekoucích pramínků, jsme objevili blyštivé rampouchy.  Vyrobili jsme si klíče z různých materiálů, nejdříve papírové, potom dřevěné z klacíků a nakonec z všemožných přírodnin posvazovaných provázky. Byli jsme moc šikovní a provázkové uzlíky jsme skoro všichni zvládli. Vymýšleli jsme způsoby, jakými se voda zamyká a kromě písně Prší, prší jen se leje..., jsme vymysleli i mnoho vlastních básniček a přání, která jsme vodě poslali buď nahlas a nebo jen jako myšlenku potichu. Kromě ledu a tekoucí vody jsme zjišťovali, že voda je i ve vzduchu kolem nás a když dýcháme vidíme jí ve formě malých obláčků, také jsme ji našli na listech jako jinovatku. Vodu jsme pozamykali a těšíme se až ji na jaře opět odemkneme.:-)  

 

 

Týden na téma ČARODĚJNICE

 

   Poslední dubnový týden jsme se věnovali všemu čarovnému a také jsme spolu s rodiči ohněm zahnali všechnu zimu.:-)

   V úterý jsme se seznámili s dobrými i zlými čarodějkami a snažili se naučit čarodějnou básničku:

    Dnes v noci každý čaruje,

    temná síla námi koluje,
    nezastaví nás vůbec nic,
    poletíme až na Měsíc!

   Našli jsme také některé z kouzelných bylin jako je jitrocel, či vlaštovičník a vyzkoušeli jsme si jak fungují. Povídali jsme si o tom co nás čeká další den a seznámili se s tradicí svátku Čarodějnic. Abychom se řádně připravili, nasbírali jsme si na zahrádku spoustu dřeva.

   Ve středu jsme vyrobili na zahrádce slaměnou čarodějnici a málem zapomněli na koště. Také jsme objevili dva povyrostlé kaštánky a rozhodli se je vysadit. Odpoledne dorazili na návštěvu rodičové a kromě spálení zlé zimní čarodějky, jsme se moc pomněli na dobrotách, které všichni donesli. Opekli jsme si na klaccích snad všechno co se dá a pořádně jsme si to užili až do večerních hodin.

   Ve čtvrtek jsme se zkoušeli naučit různá zaklínadla a to jsme se divili, když se nám po klubovně ráno místo dětí probíhala různá zvířátka. Pak jsme si začarovali s barvami na papíře a vznikly nám nejrůznější barevná kouzla a to ne jenom na papíře.:-) Děti nezapomněly ani na zalití své čarovné zahrádky a také jsme podnikly výpravu za vzácnou bylinou kouzelnou mateřídoušku a opravdu se nám ji podařilo nalézt. 

Oslava Dne země

 

   Ve čtvrtek 21.4. jsme společně s dětmi oslavili Den Země. Rozhodli jsme se s dětmi, že stejně jako se slaví naše narozeniny, oslavíme společně narozeniny Země. Děti vymyslely, že bychom mohli na její narozeniny ulevit Zemi od odpadků a dát jí to jako dárek. Takže jsme vyrazili do lesa s připravenými taškami na odpadky a myslím, že se zemi opravdu hodně ulevilo. Jako další dárek se rozhodli děti postavit z klacíků několik zvířecích kamarádů a myslím, že se jim to moc povedlo. Nakonec jsme Zemi zazpívali Hodně štěstí zdraví a Země se nám za to odvěčila krásným počasím a mnoha rozkvetlými kytičkami.  

 

Týden na téma POSLOVÉ JARA

 

    Druhý březnový týden jsme se věnovali přicházejícímu jaru.

   V úterý na nás na nástupišti nás čekal nový kamarád. Absolvoval s námi celý den i s maminkou. Den byl ve znamení objevování příznaků jara. Ráno jsme si chvíli malovali sluníčka, které nám mimochodem na chvíli svítilo i do klubovny, tak to děti motivovalo. Povídali jsme si proč je slunce důležité, jak vypadá a kdy nejvíce svítí. Pak se děti učili malovat jeho tvar - kruh. Venku jsme přes hřiště došli k lomu, kde na nás čekaly hladové kačenky. Potom ke kozičkám a ovečkám, ty ale nebyly doma, takže jsme pokračovali na louku a pozorovali jak se začíná zelenat tráva. Našli jsme také pár sněženek.

  Středa byla zajímavá přítomností kočárku se sedmiměsíčním synem naší lektorky. Děti ho pořád pozorovaly, napodobovaly a hrály si s ním. Venku jsme si hráli na pavoučky a mouchy. Udělali síť z provazu, pokoušeli jí překonávat, podlézat, přelézat tak, aby nás pavouk nechytil. Lupa nám pak posloužila k objevování malých zázraků. Rozeznávali jsme jemné rozdíly barev, koukali na malé choroše, studovali květ sněženky. 

   Ve čtvrtek k nám na návštěvu zavítal opět nový kamarád s maminkou, který s námi také absolvoval celý den. Při ranním kolečku jsme zkoušeli zachytit vůni přicházejícího jara a přiřadit k němu barvu. Také jsme si představovali co by se stalo, kdyby se nám sluníčko schovalo, ale naštěstí jsme jej brzy našli. A protože nás vyzývalo svými paprsky na výlet, vyrazili jsme na cestu za sluníčkem. Po cestě jsme hledali různé projevy přicházejícího jara. Našli jsme různé kočičky a ze země rašící kytičky, nejvíce se nám líbilo bláto, takže jsme se v něm pořádně vyráchali. Vyšplhali jsme se až na vysokou louku a tam jsme pocítili jak už má sluníčko pořádně teplé paprsky. Odpoledne jsme si s dětmi vařili k obědu těstovinky a zjistili jsme, že to není  jen tak. A pak už jsme uháněli na  vláček zpátky k maminkám a tatínkům.

 

Týden na téma VODA

 

   V I. březnovém týdnu jsme se s dětmi věnovali ze všech stran nás obklopující vodě.

   V úterý se kolem nás rozprostřela bílá sněhová přikrývka, a tak jsme vyrazili bobovat. Odpoledne jsme zažili v klubovně velké překvapení. Rozhodla se k nám na návštěvu přijít malá lasička. Nakoukla čumáčkem do dveří a my si ji tak mohli dobře prohlédnout. Ale dále se s námi kamarádit bohužel nechtěla a když nás spatřila, utekla pryč.

  Ve středu jsme si ráno zahráli hru na pramínek splněných přání a utvořili si společně čistou studánku. Na louce ještě stále ležel snížek, takže jsme postavili sněhuláka, který se nám nakonec rozpustil a vsákl do půdy. Zahráli jsme si hru na rybník a na ty co v něm žijou. Nejdříve jsme byli všichni malé žabky a utíkali před velkým čápem, ale nakonec jsme se stali všichni čápy a postavili si čapí hnízdečko. Vyzkoumali jsme, že voda není jen sníh, ale také kaluže a potok.Odpoledne se nám v pitné vodě hezky vařila čočka a moc jsme si všichni pochutnali.

   Ve čtvrtek jsme si ráno zahráli na nástroje a zkoušeli vymyslet jaké zvuky voda vytváří (mezi nejhezčími byl zvuk tajícího rampouchu) a společně vytvořili vodní orchestr. Snížek už se nám rozpustil, a to nejen na louce, ale také v přinesených skleničkách a my zjistili jak je voda z něj krásně čistá. Za to v takové kaluži, či jezírku už tak čistá nebyla. Prozkoumali jsme to vše pořádně lupou a zjistili, že to nejspíš bude tím, že ve vodě co leží na zemi je rozpuštěná hlína.:-) A protože nám všechna voda z rozpuštěného snížku natekla do potoka a bylo jí tam strašně moc, rozhodli jsme se vyrobit lodičky a poslat je s velkou vodou až do moře. Po obědě jsme si za pomocí vodovek, lepidla a krepového papíru zkusili vytvořit na papíře to, jak si vodní svět představujeme.