Ceník platný od 1. září 2017 do 30. června 2018
 
 
 
Ceny platí pro přihlášení dítěte k pravidelné docházce.
Cena je za jeden kalendářní měsíc.
V případě prázdnin a státního svátku zůstává cena stejná.
V ceně není zahrnut oběd.
Číslo účtu - 2842741349/0800 - do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno dítěte a měsíc, za který školkovné hradíte
 
2dny – 3600,- Kč / den navíc 450,- Kč
3 dny – 4700,- Kč / den navíc 400,- Kč
4 dny – 5800,- Kč / den navíc 370,- Kč
5 dní – 6900,- Kč
 
Den navíc je den, kdy je dítko přihlášeno na další den mimo svojí obvykle nahlášenou docházku. V ceně dne navíc není započítaný oběd.
 
Sourozenecká sleva je 35% - jedno dítě platí plnou cenu, sourozenec platí cenu o 35% nižší.
 
Odhlášení dítěte je třeba nahlásit minimálně jeden kalendářní měsíc před ukončením docházky.
Snížení počtu dnů docházky je třeba nahlásit minimálně jeden kalendářní měsíc před změnou docházky.
 
Při ohlášené a omluvené absenci dětí do 19 hodin předešlého dne je snížena platba na následující měsíc, sleva je počítána z měsíce, ve kterém absence započala:
za 1 týden absence – 10% (platí v případě jakékoliv docházky v 5 pracovních dnech po sobě jdoucích, v případě, že se tato absence opakuje vícekrát, sleva se násobí)
za 2 týdny absence a déle – 25% (platí v případě jakékoliv docházky v 10 pracovních dnech po sobě jdoucích)
za 1 měsíc absence  - 50% (platí v případě jakékoliv docházky ve 4 týdnech po sobě jdoucích)
déle než jeden měsíc – individuální domluva
Sleva na školkovném se počítá z absence, která již byla ukončena, a dítě nastoupilo zpět k docházce. Pokud by kvůli nastalé situaci mělo dojít ke zpoždění odeslání školkovného, prosím kontaktujte vedení klubu.
V případě řádně omluvené absence v posledním měsíci školního roku, má dítko nárok na slevu dle ceníku v měsíci červenci nebo srpnu na běžnou letní docházku. Pokud si ji nevybere, je možné slevu uplatnit nejpozději na platbu běžné docházky pro září 2018.
V případě neuplatnění slevy v následujícím měsíci po ukončení absence (toto neplatí pro poslední měsíc školního roku), sleva propadá ve prospěch klubu.
Slevy si hlídají sami rodiče, v případě nejasností kontaktují vedení klubu.
V případě uplatňované slevy při platbě školkovného, je třeba do předmětu platby napsat, že je uplatňována sleva na školkovném.
Oběd v případě nepřítomnosti propadá, pokud je nepřítomnost nahlášená minimálně týden předem, bude oběd odhlášen a nepropadne.