Lesní dětský klub Prokopáček si přestěhoval webovky, pokud je chcete navštívit klikněte ZDE: www.prokopacek.cz

 
Od 27.7. do 26.8. má skřítek Prokopáček, jeho průvodci i vedení klubu prázdniny. Pokud na nás máte jakékoliv dotazy, napište nám na náš mail klubprokopacek@seznam.cz . Počítejte prosím s delší prodlevou v odpovědi.
Od 27.8 do 30.8. bude probíhat úklid a příprava klubovny na následující školkový rok 2018/2019. I v tomto termínu nebudeme mít čas ihned odpovídat. 
Děkujeme za pochopení.
 
Přejeme Vám všem krásné prázdniny.
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

   Lesní klub Prokopáček je určen pro ty, kteří chtějí své děti učit lásce k přírodě a vychovávat je v harmonickém prostředí . Pro ty, kteří věří ,že jsme vzešli z přírody a proto je moudré se od ní učit. Naše výchovné principy se opírají o prvky environmentální výchovy, ekologie a prosté lidské morálky, která učí, že je třeba žít šetrně a dary přírody oplácet naší péčí o ni. Věříme, že pobyt v přírodě prospívá dětem nejen s ohledem na jejich fyzické zdraví, ale také formuje jejich duchovní kvality a upevňuje sounáležitost se světem, s planetou.

   Náš program se opírá zejména o přírodní rok, lidovou tradici a řemesla. Chceme děti vést k hlubšímu pochopení světa, ve kterém žijí a aktivnímu zájmu o něj.

   Klub Prokopáček se nachází v bezprostřední blízkosti Prokopského údolí. K dispozici má nebytové prostory v bývalé nádražní budově Praha – Hlubočepy, ke kterým náleží krásná zahrádka.

TĚŠÍME SE NA VÁS. 

Najdete nás i na facebooku

https://www.facebook.com/pages/Dětský-lesní-klub-Prokopáček/163089663739505

 

 

PŘIHLÁŠKA JE K DISPOZICI: přihláškaZÁŘÍ2017.docx (18 kB) 

Provozní řád: Provozní řád září 2017 (1).docx (23788)

Smlouva o péči o dítě: Smlouva o péči 2017.docx (10530)

Ceník platný od září 2016: ceník září 2017 až červen 2018.docx (4676)